35.00

लज्जतदार मसाले, चटण्या व सॉस


[taxonomy_list name=”product_author” include=”491″]


मसाले पदार्थांना चव देतात तर चटण्या सॉस पदार्थांची लज्जत वाढवितात. या पुस्तकात या सर्वांची भरपूर विविधता आहे. उदा.:
मसाले
० स्पेशल गरम ० संडे ० चाट ० पावभाजी ० सामोसा ० चिकन रोस्ट
चटण्या
० टोमॅटो-नारळ ० पुदिना ० वर्‍हाडी रंजका ० कढीलिंबाची
सॉस
० व्हाइट ० शेजवान ० गार्लिक ० मेयॉनीज ० सॅलेड ड्रेसिंग्ज इ. अनेक आधुनिक प्रकार


978-81-86184-37-0 Paper Back 56
Share
85 978-81-86184-37-0 Lajjatdar Masale, Chatnya Va Sauce लज्जतदार मसाले, चटण्या व सॉस Vaijayanti Kelkar वैजयंती केळकर मसाले पदार्थांना चव देतात तर चटण्या सॉस पदार्थांची लज्जत वाढवितात. या पुस्तकात या सर्वांची भरपूर विविधता आहे. उदा.:
मसाले
० स्पेशल गरम ० संडे ० चाट ० पावभाजी ० सामोसा ० चिकन रोस्ट
चटण्या
० टोमॅटो-नारळ ० पुदिना ० वर्‍हाडी रंजका ० कढीलिंबाची
सॉस
० व्हाइट ० शेजवान ० गार्लिक ० मेयॉनीज ० सॅलेड ड्रेसिंग्ज इ. अनेक आधुनिक प्रकार
Paper Back Books Rohan Prakashan Marathi 56 21.6 14 0.3 80
Recipes of Indian spices, chutnies and sauces
Recipe पाककला 35 Lajjatdar Masale, Chatnya Va Sauce.jpg LajatdarMasaleChatnyaBC.jpg
Weight 80 g
Dimensions 21.6 × 14 × 0.3 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.