250.00

रोहन प्राइम


भरघोस सवलती, विशेष कार्यक्रम आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम…


रोहन प्रकाशन तर्फे वाचकांसाठी एक खास सभासद योजना – ‘रोहन प्राईम’!

रोहन प्राईम’ म्हणजे भरघोस सवलती, विशेष कार्यक्रम आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम…फक्त सभासदांसाठी!


रोहन प्राइमचे सभासदत्व घेण्यासाठी आपल्याला Login करणे आवश्यक आहे.
आपले खाते नसल्यास नवे तयार करण्यासाठी येथे Click करावे


+ विशेष भेट : मेंबरशिप घेतल्यावर रु.१००चे कूपन भेट.

 

+ ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना मिळणाऱ्या सवलती :

  • ‘रोहन’च्या पुस्तकांवर हक्काची २५% सवलत.
  • फक्त ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना मिळणार पुस्तकावर २५%हून अधिक प्रकाशनपूर्व सवलत.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी कायमच ‘एक्स्क्लुझिव्ह डिस्काउंट कुपन्स’.

+ विशेष कार्यक्रम व उपक्रम :

  • अल्पावधीत लोकप्रिय झालेला गपशप दिलसेहा online कार्यक्रम आता फक्त ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी!
  • रोहन साहित्य मैफल, प्रकाशन समारंभ अशा कार्यक्रमांचे ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना विशेष आमंत्रण व राखीव जागा.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी विशेष स्पर्धांचं आयोजन.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी वार्षिक लकीड्रॉचे आयोजन.

+ इतर फायदे :

  • आगामी पुस्तकं आणि इतर प्रकाशनांची माहिती ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना सर्वप्रथम.
  • प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी केलेल्या पुस्तकांवर लेखकाची स्वाक्षरी फक्त ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्सना ‘रोहन साहित्य मैफल’ या मासिकाचे मोफत सभासदत्व!

नियम व अटी :

  • सर्व सवलती आणि फायदे फक्त रोहन प्रकाशनाच्या पुस्तकांच्या खरेदीवरच.
  • रोहन प्रकाशनाच्या वेबसाईटवरून किंवा ऑफिसमधून केलेल्या पुस्तकखरेदीवरच सर्व सवलतींचा लाभ मिळू शकेल.
  • आपण निवडलेली एकच सवलत एका वेळी लागू होईल.
  • लेखकाच्या उपलब्धतेनुसार त्याच्या स्वाक्षरीसह पुस्तक देण्याचा रोहन प्रकाशनाचा प्रयत्न असेल.
  • रोहन प्राईम मेंबरशिपची मुदत संपेपर्यंत या सवलती वैध असतील.
  • रोहन साहित्य मैफलहे मासिक जोवर प्रकाशित होईल, तोवर प्राईम मेंबर्सना ओनलाईन किंवा छापील स्वरूपात अंक मोफत पाठवण्यात येईल.
  • कार्यक्रमांचे नियोजन हा रोहन प्रकाशनाचा सर्वाधिकार असेल. परिस्थितीनुरूप त्याबाबत निर्णय घेण्यात येतील.
  • विविध योजना, आगामी पुस्तकं, कार्यक्रम याबाबतची माहिती आपल्याला वेळोवेळी विविध माध्यमांद्वारे कळवण्यात येईल.
  • सर्व हक्क राखीव.
Share

Rohan Prime