Best Marathi books in india

कथा-कादंबरी असो किंवा ललितलेख – सर्जनाच्या बहराची जोपासना करणारी, त्यांना प्रोत्साहन देणारी मुद्रा… मोहर

 o  कथा-कादंबरी       o  ललित साहित्य

——————————

राजकीय, सामाजिक, चित्रपट, संगीत अशा विविध क्षेत्रांमध्ये उत्तुंग काम करणारी विख्यात तसंच प्रसिद्धीपासून दूर राहणाऱ्या व्यक्तिमत्त्वांचं अंतरंग उलगडून दाखवणारी मुद्रा… व्यक्तिरंग

o  चरित्र-आत्मचरित्र

——————————

समाजातल्या ज्वलंत समस्या आणि विषय यांना भिडणारी, त्यांवर ऊहापोह करणारी आणि नवा दृष्टिकोन देणारी मुद्रा… समाजरंग

o  सामाजिक

——————————

किशोर वयातील मुलांच्या सर्वांगीण प्रगतीला दिशा देणारी,  विचार प्रगल्भ करणारी आणि त्याबरोबरच रंजन करणारी मुद्रा… किशोरवाचन

o  किशोर साहित्य

——————————

उत्तम शारीरिक व मानसिक आरोग्यासारखी दुसरी संपत्ती नाही; ही संपत्ती वृद्धिंगत होण्यासाठी मार्गदर्शन करणारी मुद्रा… आरोग्य-स्वास्थ्य सर्वप्रथम

o  आरोग्य       o  योग       o  मनस्वास्थ्य

——————————

‘Rohan’ publishes its life enriching books in English under the imprint ROHAN PRINTS.

o  English

——————————

Newsletter to get in touch

Join the community

Rohan Prime logo
Buy online books

172k

ACTIVE READERS

5k

WEBSITE USERS

39

YEARS LEGACY

9.5k

FACEBOOK FANS