60.00

मुलांसाठी संत तुकाराम


वामन देशपांडे


‘संस्कारमाला’ ह्या तीन पुस्तकांच्या संचातले ‘मुलांसाठी संत तुकाराम’ हे पुस्तक मधलं आहे. मुलांची भाषा आणि विचार यावर तुकारामाची छाया पडली तर मोठेपणी एक अनुभवविश्‍व आपोआप उलगडून येईल. आयुष्यभर साथ करतील असे अभंग तुकारामाने लिहिले.


Share
134 Mulansathi Sant Tukaram मुलांसाठी संत तुकाराम Waman Deshpande वामन देशपांडे ‘संस्कारमाला’ ह्या तीन पुस्तकांच्या संचातले ‘मुलांसाठी संत तुकाराम’ हे पुस्तक मधलं आहे. मुलांची भाषा आणि विचार यावर तुकारामाची छाया पडली तर मोठेपणी एक अनुभवविश्‍व आपोआप उलगडून येईल. आयुष्यभर साथ करतील असे अभंग तुकारामाने लिहिले. Paper Back Books Rohan Prakashan Marathi 40 20.3 16 0.1 60
Saint Tukaram for kids
Children बालसाहित्य 40 Mulansathi Sant Tukaram.jpg SantTukaramBc.jpg
Weight 80 g
Dimensions 21.6 × 14 × 0.1 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.