50.00

घडाळ्याचे हात आणि टेबलाचे पाय

वाचा जाणा करा संच


कविता महाजन


`इतकी कामं करायला मला काही दहा हात नाहीयेत.

सगळे जण चटाचटा पाय उचला आणि या माझ्या मदतीला.”

आई कधीकधी म्हणते. मग आई, बाबा, आजी, आजोबा

आणि मैत्रेयी अशा पाच जणांचे मिळून

खरोखरच दहा हात होतात आणि सगळी कामं पटापटा होतात.

पाय जास्त काम करतात की हात जास्त कामं करतात?

हातच जास्त कामं करत असणार!

हात लिहितात, चित्रं काढतात, वाद्यं वाजवतात,

स्वयंपाक करतात, घर स्वच्छ करतात, ऑपरेशन करतात,

झाडांना पाणी घालतात… बापरे… कित्ती कामं!

आणि पाय चालतात, पळतात, फुटबॉल खेळतात,

नाचतात, लाथा मारतात… म्हणजे पायही महत्त्वाचे आहेतच.

पण आई जसं दहा हात हवेत म्हणते तसं

कधी दहा पाय हवेत असं मात्र कधीच का नाही म्हणत ?


978-93-86493-85-9 Paper Back 28 ,
Share
412 978-93-86493-85-9 Ghadyalache Haat Aani Tebalache Paay घडाळ्याचे हात आणि टेबलाचे पाय वाचा जाणा करा संच Kavita Mahajan कविता महाजन `इतकी कामं करायला मला काही दहा हात नाहीयेत.

सगळे जण चटाचटा पाय उचला आणि या माझ्या मदतीला.”

आई कधीकधी म्हणते. मग आई, बाबा, आजी, आजोबा

आणि मैत्रेयी अशा पाच जणांचे मिळून

खरोखरच दहा हात होतात आणि सगळी कामं पटापटा होतात.

पाय जास्त काम करतात की हात जास्त कामं करतात?

हातच जास्त कामं करत असणार!

हात लिहितात, चित्रं काढतात, वाद्यं वाजवतात,

स्वयंपाक करतात, घर स्वच्छ करतात, ऑपरेशन करतात,

झाडांना पाणी घालतात… बापरे… कित्ती कामं!

आणि पाय चालतात, पळतात, फुटबॉल खेळतात,

नाचतात, लाथा मारतात… म्हणजे पायही महत्त्वाचे आहेतच.

पण आई जसं दहा हात हवेत म्हणते तसं

कधी दहा पाय हवेत असं मात्र कधीच का नाही म्हणत ?

paper Back Books Rohan Prakashan Marathi 28 22 15 0.2 30 Children बालसाहित्य 50 GhadyalacheHaathVaTeblachePay HaathBC.jpg
Weight 30 g
Dimensions 22 × 15 × 0.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.