50.00

पोटाचं कपाट

वाचा जाणा करा संच


कविता महाजन


आपल्या पोटात कावळे असतात की आतडी?

आणि पोटात जर कावळे नसतील, तर भूक लागल्यावर

पोटातले कावळे ओरडतात असं आजी म्हणते, त्याचा अर्थ काय बरं असेल?

फुलपाखराचं पोट कसं असतं आणि हत्तीचं कसं?

पक्षी उडता-उडता जेवतात, तर आपण चालता-चालता का नाही जेवू शकत?

कीटक फुलांमधला मध खातात, पण काही-काही फुलंच या कीटकांना खाऊन टाकतात म्हणे!

मैत्रेयीच्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं तर आजीला आणि आजोबांनाही माहीत नसतात.

मग आजी आजोबांना म्हणते, “तुम्ही आता कॉम्प्युटर का शिकून घेत नाही?

त्याच्या पोटात जगातल्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं ठेवलेली असतात म्हणे !”


978-93-86493-88-0 Paper Back 28 ,
Share
415 978-93-86493-88-0 Potacha Kapat पोटाचं कपाट वाचा जाणा करा संच Kavita Mahajan कविता महाजन आपल्या पोटात कावळे असतात की आतडी?

आणि पोटात जर कावळे नसतील, तर भूक लागल्यावर

पोटातले कावळे ओरडतात असं आजी म्हणते,

त्याचा अर्थ काय बरं असेल?

फुलपाखराचं पोट कसं असतं आणि हत्तीचं कसं?

पक्षी उडता-उडता जेवतात, तर

आपण चालता-चालता का नाही जेवू शकत?

कीटक फुलांमधला मध खातात, पण काही-काही फुलंच

या कीटकांना खाऊन टाकतात म्हणे!

मैत्रेयीच्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं तर आजीला

आणि आजोबांनाही माहीत नसतात.

मग आजी आजोबांना म्हणते,

“तुम्ही आता कॉम्प्युटर का शिकू न घेत नाही?

त्याच्या पोटात जगातल्या सगळ्या प्रश्नांची

उत्तरं ठेवलेली असतात म्हणे !”

paper Back Books Rohan Prakashan Marathi 28 22 15 0.2 30 Children बालसाहित्य 50 PotKapat PotBC.jpg
Weight 30 g
Dimensions 22 × 15 × 0.2 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.