100.00

कॅन्सर आणि निसर्गोपचार


[taxonomy_list name=”product_author” include=”394″]
अनुवाद : [taxonomy_list name=”product_author” include=”375″]


कॅन्सरवर मात करण्यासाठी वा त्याच्या दुष्परिणामांना आवर घालण्यासाठी अनेक प्रयत्न होत आहेत. निसर्गोपचार हा सुध्दा अशा प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचा प्रयत्न होय.
कॅन्सर म्हणजे काय? त्याची कारणं, लक्षणं, त्यावरचे विविध पूरक उपचार, कॅन्सरला पूरक आणि घातक आहार कोणता अशी विविधस्तरीय माहिती या पुस्तकात दिली आहे.


Share
56 Cancer Ani Nisargopchar कॅन्सर आणि निसर्गोपचार Hari Krushna Bakhru हरी कृष्ण बाखरू Dr. Arun Mande डॉ. अरुण मांडे कॅन्सरवर मात करण्यासाठी वा त्याच्या दुष्परिणामांना आवर घालण्यासाठी अनेक प्रयत्न होत आहेत. निसर्गोपचार हा सुध्दा अशा प्रयत्नांमधील एक महत्त्वाचा प्रयत्न होय.
कॅन्सर म्हणजे काय? त्याची कारणं, लक्षणं, त्यावरचे विविध पूरक उपचार, कॅन्सरला पूरक आणि घातक आहार कोणता अशी विविधस्तरीय माहिती या पुस्तकात दिली आहे.
Paper Back Books Rohan Prakashan Marathi 88 21.6 14 0.4 90
Cancer and nature cures
Health आरोग्य 100 Cancer Ani Nisargopchar.jpg Cancer ani nisargopcharBC.jpg
Weight 90 g
Dimensions 21.6 × 14 × 0.4 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.