आम्हाला तुझी चित्रं समजत नाहीत… (दिवाळी अंक)

"आम्हाला तुझी चित्रं समजत नाहीत..." मी अनेकदा ऐकलेलं हे वाक्य. मला नेहमी प्रश्न पडतो की, चित्रं समजणं म्हणजे नेमकं काय? चित्रांमधलं काय समजलं की चित्र समजलं असं म्हणता येईल? चित्राचा विषय समजला (म्हणजे हा समुद्र आहे, जंगल आहे, माणूस आहे) म्हणजे चित्र समजलं का? आणि हे जर खरं असेल तर माझी बहुतेक चित्रं समजणं अवघडच [...]
1 2 3