20.00

प्रतिदिनी एक सुविचार


मनोहर चंपानेरकर


प्रत्येक दिवशी एकच सुविचार आत्मसात करा आणि त्या सुविचारानुसार आचरण करा. ही पुस्तिका आकाराने लहान असल्यामुळे प्रवासात, गाडीमध्ये सहजपणे वाचता येईल.Share
104 Pratidini Ek Suvichar प्रतिदिनी एक सुविचार Manohar Champarerkar मनोहर चंपानेरकर प्रत्येक दिवशी एकच सुविचार आत्मसात करा आणि त्या सुविचारानुसार आचरण करा. ही पुस्तिका आकाराने लहान असल्यामुळे प्रवासात, गाडीमध्ये सहजपणे वाचता येईल. Paper Back Books Rohan Prakashan Marathi 95 12 9.3 0.5 50 Thoughts Thoughts सुविचार 20 Pratidini Ek Suvichar.jpg Pratidini Ek SuvicharBC.jpg
Weight 50 g
Dimensions 12 × 9.3 × 0.5 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.