90.00

इम्प्रेसिव्ह इंग्लिश


बी.के. गर्दे


व्याकरणदृष्टया बरोबर असलेले इंग्रजी अनेकांना आत्मसात असते. परंतु सुयोग्य शब्दप्रयोग, इंग्रजीचे पैलू दाखविणारी वाक्यरचना, वाक्प्रचार इ. आपल्या लिहिण्या-बोलण्यात डोकावल्यास ते इंग्रजी, प्रभावी ठरणारे असेल. आवश्यकता असेल तेव्हा ‘प्रभावी इंग्रजी’चा सहजपणे वापर करण्याच्या दृष्टीने या पुस्तकाची सोपी रचना करण्यात आली आहे. पुस्तकाची उपयुक्तता

  • नोकरीसाठी इन्टरव्ह्यू देताना आपले वेगळेपण सिध्द होईल.
  • नोकरीत बढतीची महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍यांसाठी.
  • व्यावसायिकांना प्रभावी संभाषण व पत्रव्यवहारासाठी.
  • परभाषिक समाजात वावरताना व स्वत:च्या व्यक्तिगत विकासासाठी
  • इंग्रजी बोलू-लिहू इच्छिणार्‍यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी.
  • चांगले इंग्रजी अंगवळणी पडण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी.
  • भाषेच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी.
  • कोणत्याही भाषणात, संभाषणात व लेखनात सर्वांना उपयुक्त.

Share
14 978-81-86184-42-4 Impressive English इम्प्रेसिव्ह इंग्लिश B.K. Garde बी.के. गर्दे व्याकरणदृष्टया बरोबर असलेले इंग्रजी अनेकांना आत्मसात असते. परंतु सुयोग्य शब्दप्रयोग, इंग्रजीचे पैलू दाखविणारी वाक्यरचना, वाक्प्रचार इ. आपल्या लिहिण्या-बोलण्यात डोकावल्यास ते इंग्रजी, प्रभावी ठरणारे असेल. आवश्यकता असेल तेव्हा ‘प्रभावी इंग्रजी’चा सहजपणे वापर करण्याच्या दृष्टीने या पुस्तकाची सोपी रचना करण्यात आली आहे.
पुस्तकाची उपयुक्तता
0 नोकरीसाठी इन्टरव्ह्यू देताना आपले वेगळेपण सिध्द होईल.
0 नोकरीत बढतीची महत्त्वाकांक्षा बाळगणार्‍यांसाठी.
0 व्यावसायिकांना प्रभावी संभाषण व पत्रव्यवहारासाठी.
0 परभाषिक समाजात वावरताना व स्वत:च्या व्यक्तिगत विकासासाठी
0 इंग्रजी बोलू-लिहू इच्छिणार्‍यांचा आत्मविश्वास वाढविण्यासाठी.
0 चांगले इंग्रजी अंगवळणी पडण्यासाठी शालेय विद्यार्थ्यांसाठी.
0 भाषेच्या महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी.
0 कोणत्याही भाषणात, संभाषणात व लेखनात सर्वांना उपयुक्त.
Paper Back Books Rohan Prakashan Marathi 148 21.6 14 0.6 140
Learning impressive english
Self – Help व्यक्तिमत्व विकास Educational शैक्षणिक 90 Impressive English.jpg ImpresiveEnglishBc.jpg
Weight 140 g
Dimensions 21.6 × 14 × 0.6 cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.