250.00

रोहन प्राइम

भरघोस सवलती, विशेष कार्यक्रम आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम…


रोहन प्रकाशन तर्फे वाचकांसाठी एक खास सभासद योजना – ‘रोहन प्राईम’!

रोहन प्राईम’ म्हणजे भरघोस सवलती, विशेष कार्यक्रम आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम…फक्त सभासदांसाठी!

 

+ विशेष भेट : मेंबरशिप घेतल्यावर रु.१००चे कूपन भेट.

 

+ ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना मिळणाऱ्या सवलती :

  • ‘रोहन’च्या पुस्तकांवर हक्काची २५% सवलत.
  • फक्त ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना मिळणार पुस्तकावर २५%हून अधिक प्रकाशनपूर्व सवलत.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी कायमच ‘एक्स्क्लुझिव्ह डिस्काउंट कुपन्स’.

+ विशेष कार्यक्रम व उपक्रम :

  • अल्पावधीत लोकप्रिय झालेला गपशप दिलसेहा online कार्यक्रम आता फक्त ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी!
  • रोहन साहित्य मैफल, प्रकाशन समारंभ अशा कार्यक्रमांचे ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना विशेष आमंत्रण व राखीव जागा.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी विशेष स्पर्धांचं आयोजन.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी वार्षिक लकीड्रॉचे आयोजन.

+ इतर फायदे :

  • आगामी पुस्तकं आणि इतर प्रकाशनांची माहिती ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्सना सर्वप्रथम.
  • प्रकाशनपूर्व सवलतीत नोंदणी केलेल्या पुस्तकांवर लेखकाची स्वाक्षरी फक्त ‘रोहन प्राईम’ मेंबर्ससाठी.
  • रोहन प्राईम’ मेंबर्सना ‘रोहन साहित्य मैफल’ या मासिकाचे मोफत सभासदत्व!

नियम व अटी :

  • सर्व सवलती आणि फायदे फक्त रोहन प्रकाशनाच्या पुस्तकांच्या खरेदीवरच.
  • रोहन प्रकाशनाच्या वेबसाईटवरून किंवा ऑफिसमधून केलेल्या पुस्तकखरेदीवरच सर्व सवलतींचा लाभ मिळू शकेल.
  • आपण निवडलेली एकच सवलत एका वेळी लागू होईल.
  • लेखकाच्या उपलब्धतेनुसार त्याच्या स्वाक्षरीसह पुस्तक देण्याचा रोहन प्रकाशनाचा प्रयत्न असेल.
  • रोहन प्राईम मेंबरशिपची मुदत संपेपर्यंत या सवलती वैध असतील.
  • रोहन साहित्य मैफलहे मासिक जोवर प्रकाशित होईल, तोवर प्राईम मेंबर्सना ओनलाईन किंवा छापील स्वरूपात अंक मोफत पाठवण्यात येईल.
  • कार्यक्रमांचे नियोजन हा रोहन प्रकाशनाचा सर्वाधिकार असेल. परिस्थितीनुरूप त्याबाबत निर्णय घेण्यात येतील.
  • विविध योजना, आगामी पुस्तकं, कार्यक्रम याबाबतची माहिती आपल्याला वेळोवेळी विविध माध्यमांद्वारे कळवण्यात येईल.
  • सर्व हक्क राखीव.

Reading Time: <1 Minutes ([wp-word-count] words)

Rohan Prime