आरोग्य-योग | Aarogya Yoga

Offer Price

165.00 INR
220.00 INR

आरोग्य-योग | Aarogya Yoga आसन-प्राणायाम, ध्यान-धारणा

बी.के.एस.अय्यंगार

Specifications

  • अवघ्या मानवजातीला वरदान ठरणारी भारताची योगासन-साधना मध्ययुगीन काळात अस्तंगत झाल्यासारखी होती. परंतु आज अष्टांग-योग साधनेला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झालं आहे. एवढेच नव्हे तर आज ही योगविद्या युरोप-अमेरिकेसारख्या पुढारलेल्या आणि सुधारलेल्या देशांत जाऊन रुजली आहे. या पुस्तकात योगासनांचे शुध्द स्वरूप, त्यांचे शुध्दाचरण, त्यातील बारकावे, शरीरातील उणिवा व रोगव्याधी यानुसार करावयाची त्यांची निवड यासंबंधीचे विस्तृत मार्गदर्शन योगसाधनेचे जगप्रसिध्द महान उपासक योगाचार्य बी. के. एस. अय्यंगार यांनी सर्वांना उमजेल अशा पध्दतीने केलं आहे, आसन, प्राणायाम, धारणा-ध्यान अशा सर्वांगांनी विवेचन करणारं परिपूर्ण पुस्तक.

  • Book: Aarogya Yoga
  • ISBN: 978-81-86184-29-5
  • आवृत्ती: अकरावी आवृत्ती
  • Book Category: योग / Yoga, महत्त्वाची पुस्तकं / Best Sellers
  • पाने: 310
  • Weight (gms): 320
  • आकार: डेमी
  • Search Keywords: B. K. S. Iyengar, Aarogya Yoga

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue