स्वादिष्ट सीकेपी पदार्थ | Swadishta CKP Padartha

Offer Price

84.00 INR
120.00 INR

स्वादिष्ट सीकेपी पदार्थ | Swadishta CKP Padartha

नीला प्रधान

Specifications

  • पाककलेत निपुण असलेल्या नीला प्रधान यांचा सीकेपी पदार्थ बनवण्यात हातखंडा आहे. याला जोड आहे ती त्यांच्या व्यासंगाची आणि दीर्घ अनुभवाची. सीकेपी पदार्थांची वैशिष्टये जपत त्यांनी या पाककृती पुस्तकात पद्धतशीरपणे आणि सोप्या भाषेत दिल्या आहेत. पदार्थांची विभागणी पुढीलप्रमाणे केली आहे. ० स्नॅक्स ० विशेष नॉनव्हेज पदार्थ ० भाज्या, उसळी ० सोडयाचे प्रकार ० भाताचे प्रकार ० आंबोळी, वडे ० गोड पदार्थ त्याचप्रमाणे सूप्स आणि भरीत, चटण्या, लोणची इ. पदार्थांची जोड आहेच...

  • Book: Swadishta CKP Padartha
  • ISBN: 978-93-80361-58-1
  • Book Category: सवलत योजना / Offers, पाककला / Recipe
  • पाने: 116
  • Weight (gms): 150
  • आकार: डेमी
  • Search Keywords: Nila Pradhan, Swadishta CKP Padartha

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue