संपूर्ण पाककला (शाकाहारी + नॉनव्हेज) Sampoorna Pakakala(Veg + NVeg)

Offer Price

221.00 INR
295.00 INR

संपूर्ण पाककला (शाकाहारी + नॉनव्हेज) Sampoorna Pakakala(Veg + NVeg) सर्वसमावेशक पाककृतींचा महद्संच

उषा पुरोहित

Specifications

  • मुख वैशिष्ट्ये : v सर्वसमावेशक पाककृती v आधुनिक व पारंपरिक पदार्थांचा मेळ v निवडीसाठी भरपूर पदार्थ v पदार्थांमधील वैविध्य v सर्व निमित्तांसह, दैनंदिन जेवणातील पदार्थ v सर्वसामान्यपणे उपयुक्त ठरणारी माहिती व मार्गदर्शन v सर्वच दृष्टीने पदार्थ उत्कृष्ट होण्यासाठी प्रत्येक प्रकरण-उपप्रकरणात व पाककृतीत जास्तीत जास्त उपयुक्त टीपा व सूचनांनी आपल्या स्वयंपाकघराला स्वयंपूर्ण करून वेगळं परिमाण देणारं उषा पुरोहित लिखित पुस्तक- संपूर्ण पाककला!

  • Book: Sampoorna Pakakala (veg + nonveg)
  • ISBN: 0596006810
  • Book Category: सवलत योजना / Offers, पाककला / Recipe
  • पाने: 580
  • Weight (gms): 850
  • आकार: डेमी

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue