पुडिंग्ज व कस्टर्डस् | Puddings Va Custards

Offer Price

35.00 INR
50.00 INR

पुडिंग्ज व कस्टर्डस् | Puddings Va Custards

मंगला बर्वे

Specifications

  • पदार्थ सर्वांगसुंदर करण्याचे कौशल्य व अचुक लिहिण्याची क्षमता यामुळे मंगला बर्वे या आज पाककृती पुस्तके लिहिणार्‍या अग्रगण्य लेखिका ठरल्या आहेत. या पुस्तकात त्यांनी जेवणाची, मेजवानीची ‘गोड’ सांगता करणारी विविध प्रकारची ‘पुडिंग्ज व कस्टर्डस्’ दिली आहेत जी आपल्या रसना हरप्रकारे तृप्त करतील.

  • Book: Puddings Va Custards
  • ISBN: 978-81-86184-20-2
  • आवृत्ती: दुसरी आवृत्ती
  • Book Category: सवलत योजना / Offers, पाककला / Recipe
  • पाने: 96
  • Weight (gms): 80
  • आकार: क्राऊन
  • Search Keywords: Mangala Barve, Puddings Va Custards

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue