आजी-आजोबा आधार की अडचण? | Aaji-Aajoba Aadhar Ki Adchan ?
Warning! Out Of Stock.

आजी-आजोबा आधार की अडचण? | Aaji-Aajoba Aadhar Ki Adchan ?

भा.ल.महाबळ

Specifications

  • लेखक भा.ल.महाबळ यांनी अनेक प्रकारे विचारमंथन करून आपापल्या परीने मार्ग काढणारे काही आजी-आजोबा या पुस्तकात उभे केले आहेत. हे आजी-आजोबा अनेकविध कुटुंबातील आजी-आजोबांचे स्थान आणि संबंध यांचे नमुने दाखवतात. दोन्हीपक्षी कुठे काय चुकत असते तेही समोर ठेवतात. प्रत्येकाने विचार करून, थोडे अंतर्मुख होऊन आपापले काटे-कंगोरे झिजवून घेतले, आपापल्या भूमिका समजून घेतल्या, दुसर्‍याच्या मन:स्थितीचा विचार केला तर कितीतरी संसार सुखा-समाधानाने एकमेकात गुंतून राहू शकतील. प्रस्तुत पुस्तकातील लेख कुटुंबातील सर्व घटकांना विचार करायला प्रवृत्त करतील व घरात निकोप वातावरण निर्माण होण्यास सहाय्यभूत होतील अशी आशा आहे.

  • Book: Aaji-Aajoba Aadhar Ki Adchan ?
  • आवृत्ती: चौथी आवृत्ती
  • Book Category: माहितीपर / Informative, इतर / Other
  • पाने: 200
  • Weight (gms): 200
  • आकार: डेमी
  • Search Keywords: B. L. Mahabal, Aaji-Aajoba Aadhar Ki Adchan ?

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue