हास्यलहरी (भाग १) | Hasya Lahari (Part 1)
25.00 INR

हास्यलहरी (भाग १) | Hasya Lahari (Part 1)

केशव फडणीस

Specifications

  • जीवनातील ताण-तणाव विसरायला लावणारे, प्रवासाची, पार्टीची रंगत वाढविणारे विनोद! जोडीला आहेत मंगेश तेंडुलकर यांची खुमासदार, ढंगदार पूर्णपान व्यंगचित्रे!! कोठेही सहज घेऊन जाता येण्याजोगी पुस्तके!

  • Book: Hasya Lahari (Part 1)
  • ISBN: 978-81-86184-14-1
  • Book Category: विनोद / Humour
  • पाने: 111
  • आकार: पॉकेट
  • Search Keywords: keshav phadnis, Hasya Lahari (Part 1)

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue