संगोपन तान्हुल्याचे | Sangopan Tanhulyache
100.00 INR

संगोपन तान्हुल्याचे | Sangopan Tanhulyache बाळाच्या पाहिल्या बारा महिन्यांतील योग्य वाढीसाठी सोपे मार्गदर्शन

डॉ. अरूण मांडे

Specifications

  • माझ्या तान्हुल्याची निरोगी वाढ कशी होईल, हीच एक काळजी प्रत्येक सुजाण मातेच्या मनाचा कोपरान् कोपरा व्यापून राहते. आपल्या बाळाची वाढ कशी राखावी, कोणत्या दक्षता घ्याव्यात, कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात इत्यादींबाबत सोपी शास्त्रीय माहिती इथे दिलेली आहे. पहिल्या वर्षातली प्रत्येक टप्प्यावर होणारी आपल्या बाळाची वाढ आरोग्यसंपन्न व्हावी, बाळ सुदृढ व निरोगी व्हावे यासाठी सोप्या, साध्या, सरळ भाषेत मार्गदर्शन करणारे पुस्तक.

  • Book: Sangopan Tanhulyache
  • ISBN: 978-81-86184-24-0
  • आवृत्ती: सातवी आवृत्ती
  • Book Category: आरोग्य / Health, इतर / Other
  • पाने: 144
  • Weight (gms): 140
  • आकार: डेमी
  • Search Keywords: Dr. Arun Mande, Sangopan Tanhulyache

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue