पोटाचं कपाट | Potacha Kapat
50.00 INR

पोटाचं कपाट | Potacha Kapat वाचा जाणा करा संच

कविता महाजन

Specifications

 • आपल्या पोटात कावळे असतात की आतडी?

  आणि पोटात जर कावळे नसतील, तर भूक लागल्यावर

  पोटातले कावळे ओरडतात असं आजी म्हणते,

  त्याचा अर्थ काय बरं असेल?

  फुलपाखराचं पोट कसं असतं आणि हत्तीचं कसं?

  पक्षी उडता-उडता जेवतात, तर

  आपण चालता-चालता का नाही जेवू शकत?

  कीटक फुलांमधला मध खातात, पण काही-काही फुलंच

  या कीटकांना खाऊन टाकतात म्हणे!

  मैत्रेयीच्या सगळ्या प्रश्नाची उत्तरं तर आजीला

  आणि आजोबांनाही माहीत नसतात.

  मग आजी आजोबांना म्हणते,

  ``तुम्ही आता कॉम्प्युटर का शिकू न घेत नाही?

  त्याच्या पोटात जगातल्या सगळ्या प्रश्नांची

  उत्तरं ठेवलेली असतात म्हणे !'' 

 • Book: Potacha Kapat
 • ISBN: 978-93-86493-88-0
 • Book Category: बाल-कुमार / Children
 • पाने: 28
 • आकार: Demi
 • कव्हर: पेपरबॅक
 • Search Keywords: Kavita Mahajan, Children's, Stories, Pota, Maitreyee

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue