दातांमागची भूतं | Datanmagchi Bhuta
50.00 INR

दातांमागची भूतं | Datanmagchi Bhuta वाचा जाणा करा संच

कविता महाजन

Specifications

 • मैत्रेयीला तसा नेहमी-नेहमी दात घासण्याचा कंटाळा येत नसे,

  पण कधी-कधी येतही असे. त्यात पुन्हा जिभेची भर.

  तोंडात दात कशासाठी असतात, ते मैत्रेयीला माहीत होतं,

  पण जीभ कशासाठी असते हे मात्र माहीत नव्हतं.

  तोंड म्हणजे काय...

  दोन ओठ, त्यांच्या आत दाढा, दात, जीभ...

  तोंडाने आपण खातोपितो आणि बोलतो-गातोही.

  म्हणजे एकच तोंड दोन कामं करतं.

  पण अशी दोन-दोन कामं करणं तोंडाला कसं काय बुवा जमतं?

  मैत्रेयीच्या डोक्यात प्रश्नांची फौज उभी राहिली.

  मग तिच्या मदतीला आले आई-बाबा, आजी-आजोबा

  आणि अर्थातच कॉम्प्युटरराव

 • Book: Datanmagchi Bhuta
 • ISBN: 978-93-86493-87-3
 • Book Category: बाल-कुमार / Children
 • पाने: 28
 • आकार: Demi
 • कव्हर: पेपरबॅक
 • Search Keywords: Kavita Mahajan, Children's, Stories,Daat

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue