सुभाषित माधुरी | Subhashit Madhuri
30.00 INR

सुभाषित माधुरी | Subhashit Madhuri सुभाषितांचा व अन्योक्‍तींचा सुलभ परिचय

सुषमा जोशी

Specifications

  • ‘सुभाषित माधुरी’ या पुस्तकात सुभाषिते आणि अन्योक्ती यांचा परिचय करून दिलेला आहे; त्याबरोबरच त्यातून आपण काय शिकायचे, त्यांचा आस्वाद कसा घ्यायचा, त्यांचा आनंद कसा लुटायचा हेही समजावून सांगितलेले आहे. सुभाषिते आणि अन्योक्ती यांचे रसास्वादपूर्ण वाचन म्हणजे ज्ञान आणि मनोरंजनच कसे असते, हे या पुस्तकामुळे कळते. एखादा सुंदर काव्यालंकार, एखादी चमकदार कल्पना किंवा एखादा खुमासदार विनोद आपले मन कसे पुलकित करतो, हे देखील प्रस्तुत पुस्तकाच्या वाचनातून ध्यानात येते.

  • Book: Subhashit Madhuri
  • ISBN: 978-81-86184-23-3
  • Book Category: सुविचार / Thoughts
  • पाने: 54
  • Weight (gms): 65
  • आकार: डेमी
  • Search Keywords: Sushma Joshi, Subhashit Madhuri

Rohan Book Club

Shopping Cart

Your Cart is empty
Shipping is FREE in India on a purchase of Rs. 500/- and more !
Cash on Delivery option available only for Pune City

Download Book Catalogue